17 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 17 آیتم
 • ابعاد :  50*120 سانتیمتر  ضخامت: 0.8 میلیمتر  عمق لگن: 20 سانتیمتر  نوع لگن: باکسی  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU بسته بندی مقاوم و نایلون شیرینگ10 سال گارانتی 

  0 تومان
 • ابعاد :  50*120 سانتیمتر  ضخامت: 1.00 میلیمتر  عمق لگن: 20 سانتیمتر  نوع لگن: باکسی  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU بسته بندی مقاوم و نایلون شیرینگ10 سال گارانتی 

  0 تومان
 • ابعاد :  50*120 سانتیمتر  ضخامت: 1.00 میلیمتر  عمق لگن: 20 سانتیمتر  نوع لگن: باکسی  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU دارای جا مایع بسته بندی مقاوم و نایلون شیرینگ10 سال گارانتی 

  0 تومان
 • ابعاد :  50*120 سانتیمتر  ضخامت: 0.8 میلیمتر  عمق لگن: 20 سانتیمتر  نوع لگن: باکسی  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU بسته بندی مقاوم و نایلون شیرینگ10 سال گارانتی 

  0 تومان
 • ابعاد :  50*120 سانتیمتر  ضخامت: 0.8 میلیمتر  عمق لگن: 20 سانتیمتر  نوع لگن: باکسی  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU دارای جا اسکاچی  دارای جا مایع  بسته بندی مقاوم و نایلون شیرینگ10 سال گارانتی  

  0 تومان
 • ابعاد :  50*80 سانتیمتر  ضخامت: 0.8 میلیمتر  عمق لگن بزرگ: 20 سانتیمتر  عمق لگن کوچک: 14 سانتیمتر  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU بسته بندی مقاوم و نایلون شیرینگ10 سال گارانتی 

  0 تومان
 • ابعاد :  50*120 سانتیمتر  ضخامت: 0.8 میلیمتر  عمق لگن: 22 سانتیمتر  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU بسته بندی مقاوم و نایلون شیرینگ10 سال گارانتی  

  0 تومان
 • ابعاد :  50*120 سانتیمتر  ضخامت: 0.8 میلیمتر  عمق لگن: 22 سانتیمتر  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU بسته بندی مقاوم و نایلون شیرینگ10 سال گارانتی 

  0 تومان
 • ابعاد :  51*116 سانتیمتر  ضخامت: 0.8 میلیمتر  عمق لگن: 22 سانتیمتر  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU بسته بندی مقاوم و نایلون شیرینگ10 سال گارانتی

  0 تومان
 • ابعاد :  51*100 سانتیمتر  ضخامت: 0.8 میلیمتر  عمق لگن بزرگ: 20 سانتیمتر  عمق لگن کوچک: 14 سانتیمتر  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU بسته بندی مقاوم و نایلون شیرینگ10 سال گارانتی  

  0 تومان
 • ابعاد :  51*100 سانتیمتر   ضخامت: 0.8 میلیمتر  عمق لگن بزرگ: 22 سانتیمتر  عمق لگن کوچک: 18سانتیمتر  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU دارای جا اسکاچی  بسته بندی مقاوم و نایلون شیرینگ10 سال گارانتی 

  0 تومان
 • ابعاد :  50*120 سانتیمتر  ضخامت: 0.6 میلیمتر  عمق لگن: 14 سانتیمتر  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU  بسته بندی مقاوم و نایلون شیرینگ10 سال گارانتی 

  0 تومان
نمایش 1 - 12 از 17 آیتم